Om Berlevåg Havn KF

Berlevåg Havn KF har følgende ansatte:

  • Havnesjef                   Bjørn Tore Sjåstad      Arbeids telefon   413 77 001/922 70 999
  • Havnebetjent             Jonny Bertheussen      Arbeids telefon   413 79 002
  • Havnebetjent             Geir Kristiansen           Arbeids telefon   413 81 003
  • Havnebetjent             Oddbjørn Skanncke     Arbeids telefon   413 84 004
  • Kontormedarbeider    Nina Astrup Hansen    Arbeids telefon   413 87 005

 

Berlevåg Havn KF sitt styre er valgt av Berlevåg Kommunestyre og består i denne valgperioden av:

  • Styreleder       Willy Andreassen  (AP)
  • Nestleder        Joakim Jacoksen   (H)
  • Styremedlem  Elisabeth Bakke Rørslett  (AP)
  • Styremedlem  Ingrid Hafstad Mikalsen  (H)
  • Styremedlem  Jørn Stensvold (SV)

Selskapet ble stiftet 27.3.2014 og har organisasjonsnr 913 570 898

Berlevåg Havn KF er medlem av Norske Havner (KS BEDRIFT)